• youtube
  • facebook

Bắc Ninh: Thành lập Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An.

Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An bao gồm nhiều cấp học từ cấp tiểu học đến cấp THPT.

Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An bao gồm nhiều cấp học từ cấp tiểu học đến cấp THPT.

Theo đó, Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An có trụ sở tại phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, (thuộc Công ty Cổ phần Việt Nhật), trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có nhiều cấp học, loại hình trường tư thục, gồm: Cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Về chương trình và nội dung giáo dục, Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An sẽ thực hiện kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học theo quy định; chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy, học tập đảm bảo phù hợp với mỗi cấp học và đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An hoạt động theo các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

 

create

L.M / bacninh.gov.vn