• youtube
  • facebook

Gặp mặt đảng viên người Công giáo trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU gặp mặt đảng viên người Công giáo năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, biểu dương, ghi nhận các đảng viên Công giáo tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, qua đó, phát huy vai trò của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, là hạt nhân tích cực trong các phong trào cách mạng của quần chúng có đạo ở cơ sở với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Theo Kế hoạch, trong tháng 12/2018 (trước Lễ Giáng sinh), Ban Dân vận Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lương Tài tổ chức gặp mặt đảng viên người Công giáo thuộc 3 huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành.

Nội dung buổi gặp mặt tập trung vào báo cáo tình hình tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác phát triển đảng viên ở vùng giáo; báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và gương đảng viên tiêu biểu là người Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước; các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu của đảng viên người Công giáo…

Tỉnh ủy giao Ban Dân vận phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình buổi gặp mặt, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất… Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đồng thời, tập trung tuyên truyền, nêu gương các tổ chức đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng ở vùng giáo và các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt là đảng viên trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bảo Công giáo ở cơ sở, góp phần cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa của phong trào.

create

H.H / bacninh.gov.vn