• youtube
  • facebook

Gia cố, tu bổ đê địa phương đạt yêu cầu chất lượng và công năng

Cùng với hệ thống đê trung ương, Bắc Ninh còn có hệ thống đê địa phương phân bố ở các huyện, thành phố, góp phần bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân mỗi khi mùa mưa lũ đến. Tuyến đê địa phương với 115 km, 105 cống và 14 kè (bao gồm các tuyến tả, hữu Ngũ Huyện Khê, Hoài Thượng, Mão Điền, Song Giang - Giang Sơn, Cảnh Hưng, Đào Viên, Quả Cảm, Đẩu Hàn, Ba Xã).

Do sự biến đổi khí hậu tác động tiêu cực ngày càng rõ rệt và đặc thù các tuyến đê trong tỉnh được hình thành lâu đời, đi qua nhiều vùng sình lày, đắp qua nhiều thời kỳ, đất có hàm lượng cát lớn, chế độ dòng chảy thường xuyên thay đổi, nên hệ thống đê điều của tỉnh nói chung, đê địa phương nói riêng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực tế trong công tác chống lũ nhiều năm qua cho thấy, vào mùa mưa bão thường phát sinh các hiện tượng sủi, đùn, sạt lở mái đê trên diện rộng, sự cố sạt lở các kè, cống. Để chủ động ứng phó với thiên tai, hàng năm tỉnh triển khai các phương án để gia cố, tu bổ các đoạn đê yếu, nhằm xây dựng các tuyến đê đạt yêu cầu chất lượng và công năng thiết kế, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và của nếu có thiên tai xảy ra.

Theo kế hoạch năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt “dự án đầu tư xây dựng tu bổ đê điều địa phương” bao gồm các hạng mục: Tu bổ cống tiêu Đông Miếu, Thuận Thành và cống Trằm, Quế Võ; cứng hóa mặt các tuyến đê bối Đẩu Hàn (thành phố Bắc Ninh), Cảnh Hưng (Tiên Du), Hoài Thượng (Thuận Thành),  Ba Xã (Quế Võ) và xử lý ẩn họa, khoan phụt vữa, gia cố thân đê Đẩu Hàn, đê Ba Xã. Tổng kinh phí đầu tư 51,95 tỷ đồng. Giải pháp thực hiện là đắp hoàn chỉnh mặt cắt, đắp cơ tu sửa gia cố mặt đê, tu bổ cống, kè và cứng hóa mặt đê.

Đoạn đê qua xã Cảnh Hưng (Tiên Du) được cứng hóa.
Đoạn đê qua xã Cảnh Hưng (Tiên Du) được cứng hóa.

Theo đó, tiến hành đắp hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa 6.108 m mặt đê, gồm các đoạn từ vị trí K0+ 850 đến K2+ 558 đê Đẩu Hàn; K0 đến k0+950 đê Hoài Thượng; K4+600 đến K6+800 đê Đào Viên; K7+500 đến K10+150 đê Ba Xã. Mặt đê được bê tông hóa với chiều rộng 4-6 m, dầy 30cm, lớp lót đá dăm phục vụ công tác hộ đê, kết hợp với làm đường giao thông nông thôn. Đối với thân đê, tại những vị trí chưa đủ mặt cắt thiết kế được đắp áp trúc hoàn thiện mặt cắt ngang đê, bảo đảm yêu cầu chống lũ và kết hợp làm nền đường giao thông. Các dốc lên đê được đắp tôn cao, mở rộng. Đắp hoàn chỉnh mặt cắt và tu sửa gia cố mặt đê bị hỏng bằng lớp cấp phối đá dăm ở những vị trí đê còn nhỏ, mái dốc và mở rộng mặt đê với chiều rộng từ 7- 9 m tại vị trí k0 dến K0+100 đê bối Cảnh Hưng (dài 778m). Khoan phụt gia cố thân đê với tổng chiều dài 7.120m tại đê bối Đẩu Hàn và đê Ba Xã. Tu sửa kè cũ (trên đê Ba Xã) bị sạt lở, bong xô bằng cách lát đá tạo cơ, làm khung bê tông cốt thép  và lát đá hộc mái kè nhằm chống sạt lở.  Xây lại các cống qua đê bối Hoài Thượng, đê bối Ba Xã bằng bê tông cốt thép, thay thế cánh , hệ thống máy đóng, mở cửa các cống, bảo đảm nhiệm vụ chống lũ.

Cùng với việc xây dựng, gia cố mặt đê, cống, kè, tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý tổ mối và ẩn họa thân đê bằng công nghệ mới (khoan lỗ, phụt thuốc diệt mối, phụt dung dịch lấp chỗ trống) và khoan phụt vữa chống thẩm lậu mái đê, chống mạch sủi, mạch đùn trong mùa mưa lũ tại đê bối Hoài Thượng với tổng chiều dài 7.724 m. Thời gian thực hiện việc đắp hoàn chỉnh mặt cắt, đắp cơ và tu sửa gia cố mặt đê xong trước ngày 15-6, các hạng mục tu bổ cống, kè, gia cố cứng hóa mặt đê xong trước ngày 31-12.

Như vậy, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tu bổ đê điều địa phương năm 2017 sẽ nâng tỷ lệ đê được cứng hóa lên hơn 90%, các kè, cống qua đê bối được gia cố, nâng cấp, góp phần bảo đảm an toàn lâu dài cho hệ thống đê và giảm bớt các sự cố về đê, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

create

Thái Uyên / baobacninh.com.vn